Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Biljardimyynti Oy (Y-tunnus 1770973-7)
Yhteystiedot: Sähkötie 8 (Tammiston liikekeskus)
01510 Vantaa, Finland

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Heikki Lehto, 09 5882494 tai 040 5244859

3. Rekisterin nimi

Suomen Biljardimyynti, asiakasrekisteri - Suomi. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus(rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Suomen Biljardimyynnin omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, jollei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta. Asiakastietoja ei kuitenkaan luovuteta ulkopuolisille. Suomen Biljardimyynti käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

1. Laskutusasiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: Asiakkaan yhteystiedot (sukunimi, etunimet, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka) ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Asiakkaan mahdollinen kielto luovuttaa hänen osoite- tai muita tietojaan muille yrityksille suoramarkkinointia varten. Asiakkaan mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia.
Laskutus asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: Asiakkaan ilmoittama puhelinnumero yhteydenottoja varten, henkilötunnus ja luottoehdot.

2. Suomen Biljardimyynti Oy:n verkkokaupan asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:

a) Verkkokaupan asiakkaiden tiedot: Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus ja salasana. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.

b) Verkkokaupan tilauksista kerättävät asiakastiedot: Tilauksen yhteydessä verkkokaupan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarpeelliset tiedot: yhteystiedot, puhelinnumero, sekä syntymäaika ja muut luottokauppaa varten tarvittavat tiedot.

3. Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot: Luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot.

4. Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen tarvittavat tiedot: Tiedot laskutus asiakkaiden ja verkkokaupan asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Asiakassuhde syntyy
1) kun asiakas pyytää kuvaston,
2) rekisteröityy verkkokauppaan tai
3) tilaa tavaraa.

Postimyynnin asiakkaan nimi- ja osoitetietoja päivitetään Väestörekisteristä. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteristä luovutettavia tietoja voivat tällöin olla nimi- ja osoitetiedot.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovutus. Verkkokaupan asiakastietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Konekielinen aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.